Možnosti zasklenia balkóna / lodžie

Zasklievanie balkónov a lodžií má v posledných rokoch stále stúpajúcu tendenciu. Zasklenie ponúka užívateľom množstvo úžitkových funkcií avšak každý z nás má pre zasklenie trochu iné dôvody. Pre jedného to môže byť zväčšenie obývacieho priestoru bytu, pre iného predĺženie úžitkovej doby lodžie či ochrana balkóna voči poveternostným podmienkam ako silný vietor, dážď či sneh. Prípadne ako ochranu pre deti či dodatočnú ochranu voči krádežiam. Každý dôvod prináša dôraz na iný typ riešenia zasklenia.

Systémy zasklenia je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií. Ak hovoríme primárne o úsporách energií, tak to môže rozdelenie podľa počtu skiel prípadne i hrúbky. teda systémy s jednosklom či systémy s viacsklom

Ak hovoríme primárne o estetike a často i úžitkovej hodnote zasklenia balkóna, delíme systémy na rámové a bezrámové.

Rámové systémy zasklenia

Medzi rámové systémy sa radi tie, ktoré majú okolo skla vytvorený pevný rám. Rám je najčastejšie zhotovený z plastu alebo hliníku do ktorého je vložené sklo alebo sústava skiel. Tento rám nesie dané sklá tak, aby bola možná manipulácia a boli i dostatočne chránené. Rám umožňuje i montáž rôznych úchtov či otváracích mechanizmov vrátane kľučiek a pod. Rámový systém sa skladá zo skiel, plastových či hliníkových profilov, tesnení a kovaní. Doplnkom mu môžu byť i sieťky proti hmyzu či žalúzie.

Plastové okná na balkóne

Jedná sa o zasklenie pomocou osadenia klasických plastových okien s izolačným dvoj alebo trojsklom. Toto riešenie ponúka zdanlivo veľmi dobrý spôsob zasklenia balkóna. Jeho hlavnou a často i jedinou výhodou je tepelná izolácia balkóna s cieľom vytvoriť z balkóna plnohodnotný obývateľný priestor. K tomuto riešeniu sa prikláňajú niekedy majitelia malých bytov, ktorí si ho chcú zväčšiť.

Aké sú nevýhody riešenia? V prvom rade ide o pomerne neestetické riešenie, ktoré narúša charakter fasády domu. Primárny účel zateplenia – rozšírenie interiéru tiež často nesplní, pretože balkón nie je konštrukčne uspôsobený na bývanie a teda nie je zateplený zospodu, zvrchu ani z bokov. Tento hendikep sa však dá riešiť dodatočnými investíciami do zateplenia. Ďalšou nevýhodou sú fixné rámy, teda balkón sa nedá otvárať (jednotlivé okná sa však dajú). Tento systém má navyše dosť veľkú váhu a Váš balkón by ho nemusel zvládnuť.

Neposledným mínusom je často cena. Treba si uvedomiť, že dve alebo tri sklá budú pravdepodobne drahšie ako jednosklo. Navyše s kompletným robustným rámom ktorý je určený pre zateplenie.

Rámový posuvný systém

Takýto systém je najčastejšie zhotovený z menej hliníkových profilov ktoré nie sú robustné. Hliníkové moduly skiel s rámom sa potom posúvajú v spodnej a vrchnej koľajnici, kde je váha modulov na spodnej koľajnici. Systém umožňuje nielen osadenie skiel, ale i alternatívnych materiálov ako je napr. číry či mliečny lexan. Moduly sa zasúvajú do seba systémom koľajníc. Systém umožňuje i osadenie fixných neotvárateľných modulov napríklad ak je požiadavkou iba otváranie polovice balkóna, alebo potreba osadenia bočných stien balkóna. Nevýhodami sú takmer nulová tepelná izolácia balkóna, nízka životnosť, vyššie nároky na údržbu a nízka spoľahlivosť z dôvodu posúvania v drážke a s tým súvisiaou potrebou jej neustáleho čistenia. Výhody takéhoto systému je jeho nízka váha, jednoduchosť montáže a nízka cena.

Bezrámové systémy zasklenia

Ako naznačuje názov, bezrámové systémy nemajú rám. Nie je to však úplná pravda. Správnejšia by bolo povedané, že nemajú viditeľný rám. Táto technológia zasklenie predpokladá uchytenie skiel iba vo vrchnej a spodnej časti pomocou hliníkovej lišty. Táto lišta je však v konečnom dôsledku tiež skrytá pomocou sodnej a hornej vodiacej koľajnice, takže vnímanie čistého bezrámového skla je takmer dokonalé. Bezrámové systémy sú najčastejšie nasledovného typu:

  • posuvné vo viacerých súbežných koľajniciach
  • posuvné v jednej koľajnici a na koncoch otočné

Posuvné systémy

Systémy, ktoré sú výlučne posuvné sú osadzované spôsobom jedna koľajnica pre jedno sklo prípadne pre jednu sústavu skiel. Teda vždy sú tvorené sústavou rovnobežných koľajníc. Zasúvajú sa do seba a umožňujú tak len čiastočné otvorenie priestoru balkóna. Neumožňujú otváranie skiel cez rohy alebo uhly balkóna či lodžie.

Posuvno otočné systémy

Kľúčové výhody bezrámového systému sú neporušenosť architektúry fasády a mimoriadna estetika. Nemenej dôležitou vlastnosť je nízka váha systému. Keďže bezrámové sklá sú odľahčené o hliníkový rám, lodžia či balkón nemusia niesť až takú váhu ako pri rámovom systéme zasklenia. Systém sa otvára posuvom do bočnej časti a na konci sa otáča ku stene. Je tvorený iba jednou koľajnicou a šikovným mechanizmom ako sklá otáčať. Posuvno otočné systémy umožňujú úplne otvoriť balkón či lodžiu.

Bezrámový posuvno-otočný systém je ešte stále doménou severských krajín ako Fínsko či Švédsko. Jedným z dôvodov je vyššia životná úroveň a tým vysoké nároky na estetiku ako i realizácia podstatne väčšieho množstva lodžií. Veľkú úlohu pri popularizácii bezrámového systému zasklenia tu hrá i dlhšie trvajúce chladné počasie počas roka kedy slnečné lúče prehrejú balkón pre príjemné posedenia. Zasklená lodžia tu výrazne napomáha k energetickým ziskom. Menšou nevýhodou je použité jednosklo, najčastejšie o hrúbke 6 – 10mm, ktoré nemá také izolačné vlastnosti ako okenné systémy dvoj či trojskla.

Posuvno otočný Fínsky systém

Fínsky systém zasklenia sa vyznačuje tým, že jeho váha nie je na spodnej časti balkóna, ale je závesný. Teda sklo je zavesené na hornej časti balkóna na hliníkovej koľajnici, ktorá je tu zafixovaná. Výhodou je menšia náchylnosť na nečistoty v nosnej koľajnici ako pri švédskom systéme a teda vyššia spoľahlivosť a nižšia potrebná údržba. Prednosťou systému je i možnosť otvárania skiel cez rohy balkónov a lodžií ako i cez ľubovoľné uhly od 90 do 270 stupňov.

Fínsky systém sa javí z pohľadu užívateľského komfortu, dlhodobej spoľahlivosti, jednoduchosti údržby, cenovej dostupnosti ako i náročnosti na montáž ako najvýhodnejší systém. Avšak každý má iné potreby a iné stanovené priority, ktoré mu zasklenie balkóna má prinášať, preto sa nedá charakterizovať univerzálne ako najlepší. Jedným z najvýznamnejších Európskych výrobcov Fínskeho systému zasklenia je spoločnosť Lumon. Môže sa pochváliť najmodernejšími technológiami, vďaka ktorým sú výrobky spoločnosti o niekoľko generácií vpred oproti iným Fínskym, Švédskym, Španielskym či Českým výrobcom.

Posuvno otočný Švédsky systém

Švédsky systém sa vyznačuje tým, že prenáša záťaž na spodnú časť baklóna či balustrádu. Nie je teda závesný. Váha je na spodnej koľajnici a pohybuje sa na ložiskách. Výhodou môže byť to, že sa nemusí kotviť do stropu. Nevýhodou je väčšia náchylnosť na nečistoty v spodnej  koľajnici.