Rozdiel medzi balkónom a lodžiou

Hlavným rozdielom medzi lodžiou a balkónom je to, či pochôdzny priestor je súčasťou pôdorysu budovy alebo nie. Lodžia je jeho súčasťou. Lodžie ale i balkóny môžu byť klasické – osadené na bočnej strane budovy alebo rohové. Uvádzame porovnanie klasického príkladu lodžie a balkóna.

Lodža a balkón. Náčrt.

Balkón

Balkón je otvorená ale zabezpečená plocha, ktorá vychádza zo steny objektu, teda presahuje mimo pôdorys budovy.

Lodžia

Lodžia je najčastejšie plocha, ktorá je súčasťou pôdorysu budovy, preto má bočné steny. Pri takomto zasklievaní sa teda zasklieva lodžia iba jednou prednou sklenenou stenou. V prípade rohovej lodžie i dvoma prednými stenami ktoré sú zhruba v línii s pôdorysom budovy.

Paneláková lodžia. Zasklenie.